شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری
  تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری

  تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  20 نمایش
  7,000 تومان

  الف: هدف

  1– کليات

    وقايع اضطراري و جود دارند که مي توانند بر سدها مؤثر واقع شود هنگامي که مردم در مناطقي زندگي مي کنند که مي تواند در معرض سيل ناشي از خرابي يا راه اندازي يک سد قرار گيرد يا امکان از دست دادن زندگي و خسارات به اموال وجود دارد منظور از اين خطوط راهنما( دستورالعمل اين است که برنامه ريزي قاطع و جامع براي اقدام اضطراري تشويق تا در حفظ  جان افراد، تقليل خسارات مالي در مناطقي که تحت تأثير خرابي يا راه اندازي سد واقع مي شوند کمک نمايد.

  يک برنامه اقدام اضطراري سندي مي باشد که شرايط اضطراري بالقوه دارد يک سد شناسايي نموده و اقدامهاي از پيش برنامه ريزي شده را که مي بايست تعقيب شود تا خسارات جاني و مالي را به حداقل کاهش دهد را تشريح نمايد. برنامه [1]اقدام اضطراري يا کارهايي را که مالک سد مي بايست انجام دهد تا مسائل سد را تعديل و يا تخفيف دهد، برنامه ريزي مذکور شامل تشريفات و اطلاعاتي است که سد را در صدور هشدار اوليه وبيماريهاي هشدار دهنده به مقامات مديريت اضطراري مسئول پائين دستي سد در اين رابطه با وضعيت اضطراري کمک مي نمايد. برنامه ريزي براي اقدام در صورت ضرورت به مقامات مديريت اضطراري نشان دهد.

   2-آمادگي اضطراري:

   آماده باش اضطراري در هرجا که مردم در منطقه اي زندگي مي کنند که مي تواند در معرض طغيان سيل يا لعلت عمليات يا خرابي سد قرار گيرد آمادگي اضطراري مي بايست وجود داشته باشد. عبارت اضطراري در اصطلاح راه اندازي سد عبارت است از جريان ناگهاني واقعي يا تهديدکننده آب که به علت سانحه يا خرابي در يک سد يا ديگر ساختارهاي حائل آب  يا در نتيجه حالت طغيان تهديد کننده آب به هنگامي که خود سد در معرض خطر خرابي قرار ندارد، بوجود مي آيد رهاشدن آب ممکن است زندگي انسان و يا اموال او موجود در پائين دست را در  معرض خطر قرار دهد.

  3- مسئوليت سازمان مديريت اضطراري فدرال:

  سازمان مديريت اضطراري فدرال مسئوليت همآهنگي، راهبري حکومت فدرال را در رابطه با مصائب به حکومت ايالتي ومسئولي مديريت اضطراري محلي در برابر تمام حالتهاي اضطراري قابل پيش بيني در ايالات متحده آمريکا بعهده دارد. يک تحقيق تازه نشان مي دهد که 22 هزارحالت خطرناک براي سدها درايالات متحده آمريکا وجوددارد که از اينها تقريباً در 83 هزار مورد يا 83% برنامه ريزي اضطراري براي خود ندارند. فيان برنامه هاي اقدام اضطراري در بيشتر سدهاي مشمول مقررات ايالتي بعنوان يک کاستي در آمادگي اضطراري ملي بوسيله سازمان مديريت اضطراري فدرال تشخيص داده شده است. بمنظور بهتر نمودن کيفيت آمادگي اضطراري که پاسخگوي خالتهاي اضطراري سدها در معرض خطر باشد، مورد نياز مي باشد تا امکان سدها را بطور مؤثر ياري داده که برنامه هاي اقدام اضطراري براي سدها را توسعه و مورد تمرين قرار دهد اين مراحل شامل همآهنگي، برنامه ريزي، تمرينهاي مشترک که هم با برنامه هاي اقدام اضطراري مالک سد و هم برنامه هاي هشداردهنده و تخليه کننده مسئولين مديريت اضطراري محلي راهر دو دربرداشته باشد، مي گردد.

   4- متحدالشکل بودن برنامه ها: کارآئي برنامه هاي اقدام اضطراري را مي توا توسط يک فرنم متحدالشکل که در آن بطور اطمينان بخشي با همه ابعاد برنامه ريزي اضطراري که درهر برنامه پوشش دهد بالا برده برنامه هاي اقدام اضطراري متحدالشکل و همآهنگي فزاينده با مقامات و سازمانهاي مديريت اضطراري ايالتي و محلي بايد طوري باشد که بازتاب به موقع نسبت به وضعيت اضطراري واقعي يا در حال وقوع را تسهيل نمايد.

   سازمانها و افرادي که مالک يا مسئول عمليات و نگهداري سدها مي باشند را مي بايست تشويق نمود تا اين خطوط راهنما را بکار برده و آنها را توسعه و به روز رسانيده و يا در برنامه ريزيهاي اقدام اضطراري خود بازنگري نمايند. اين خطوط راهنما، خطوط ارهنماي اقدام اضطراري براي سدها به شماره 64 سازمان مديريت اضطراري فدرال سال 1985 را نسخ مي نمايد. و خيلي از مفاهيم فنآوري برنامه ريزي اقدام اضطراري پيشرفته اي که از

  • اصطلاح مالک سدکه در اين خطوط ر اهنما بکار برده مي شود به قردي که مالک سد شناخته مي شود ويا سازمان راه انداز سد اطلاق مي شود

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  20 نمایش
  7,000 تومان
  مزایای شما از این خرید:
  پشتیبانی رایگان
  آپدیت منظم محصولات
  دانلود رایگان توسط اشتراک
  اضافه شدن ۵% از قیمت محصول به کیف پولتان به عنوان هدیه
  تحقیق درباره ملاحظات اساسی برای تهيه برنامه های اقدام اضطراری
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  شامل: 43 صفحه
  تعداد پارت: 1
  فرمت: DOC
  به روز شده در: