شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره زیره سبز تحقیق درباره زیره سبز
  تحقیق درباره زیره سبز تحقیق درباره زیره سبز

  تحقیق درباره زیره سبز

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  25 نمایش
  8,000 تومان

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  مقدمه
  فصل اول؛ تاريخچه و مبدأ زيره سبز
  فصل دوم؛ گياهشناسي زيرة سبز
  2-1 تيرة جعفري
  2-2 جنس زيرة سبز Cuminum
  2-3 زيرة سبز Cuminum Cyminum
  فصل سوم؛ زيرة سبز و نيازهاي آن براي رشد و نمو
  3-1 محيط رشد زيرة سبز
  3-1-1 نيازهاي حرارتي زيرة سبز
  3-1-2 نيازهاي رطوبتي زيرة سبز
  3-1-3- خاك مناسب براي زيرة سبز
  3-1-4 نيازهاي نوري زيرة سبز
  3-2 اجزاي عملكرد زيرة سبز
  3-2-1 عملكرد دانة زيرة سبز
  3-3 مراحل نمو زيرة سبز
  3-4 واكنش زيرة سبز به تنشهاي محيطي
  3-4-1 اثر تنش كم آبي بر مؤلفه هاي عملكرد بذر، در زيرة سبز
  3-4-2 تنش شوري
  3-4-3 تنش گرمايي
  3-5 زيرة سبز در تناوب
  3-6 كوددهي زيرة سبز
  فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زيرة سبز
  4-1 تهية بستر بذر
  4-2 آماده سازي بذر جهت كاشت
  4-3 كاشت بذر زيرة سبز
  4-4 تاريخ كاشت زيرة سبز
  4-5 برداشت زيرة سبز
  4-5-1 عملكرد زيرة سبز
  4-6 زمان برداشت و آماده سازي محصول براي بازار
  4-7 آب مورد نياز زيرة سبز
  4-7-1 اثر آبياري بر اجزاء عملكرد زيرة سبز
  4-7-2 وزن هزار دانة زيرة سبز
  4-7-3 تعداد چتر در بوتة زيرة سبز
  4-7-4 تعداد دانه در چتر زيرة سبز
  4-7-5 عملكرد دانه
  فصل پنجم؛ بيماريها، آفات و علفهاي هرز زيرة سبز و نحوه كنترل آنها
  5-1 بيماريهاي زيرة سبز
  5-1-1 بيماري بوته ميري يا پژمردگي زيرة سبز
  5-1-1-1 روشهاي مبارزه
  5-1-3 بيماري سوختگي زيرة سبز
  5-1-4 بيماريهاي ديگر زيرة سبز
  5-2 آفات زيرة سبز
  5-3 مبارزه با علفهاي هرز زيرة سبز
  فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه هاي اقتصادي زيرة سبز
  6-1 خواص و مصارف داروئي زيرة سبز
  6-2 مصارف غذايي زيرة سبز
  6-3 ساير موارد مصرف زيرة سبز
  6-4 اسانس زيرة سبز
  6-4-1 تركيبات شيميايي اسانس زيرة سبز
  6-4-2 روشهاي استخراج اسانس زيرة سبز
  6-5-1 اهميت اقتصادي زيرة سبز
  6-5-2 سطح زير كشت، توليد و عملكرد زيرة سبز در ايران
  6-5-3 صادرات زيرة سبز
  فصل هفتم؛ ژنتيك و اصلاح در زيرة سبز
  7-1 ژنتيك زيرة سبز
  فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده

  مقدمه
  انسانها علاوه بر تأمين مواد غذايي بسياري از نيازهاي روزمره زندگي خود را از گياهان تأمين مي كنند. شايد بتوان گفت كه نقش گياهان در تأمين اينگونه نيازهاي جامعة انساني، كمتر از نقش آنها در تأمين محصولات غذايي نيست.
  از جملة اين مواد كاغذ، پلاستيك، چسب، داروهاي گياهي و نوشيدني هايي مثل چاي و كاكائوست كه گياهان مختلفي را ما در تهية و توليد اين مواد استفاده مي كنيم.
  آنچه كه در انتخاب گياهان زراعي جهت كشت در يك منطقه اهميت دارد سازگاري با عوامل محيطي و با صرفه بودن از نظر اقتصادي مي باشد كه باعث مي شود كه يك گياه زراعي در يك منطقه مورد كشت كار قرار گيرد.
  زيرة سبز بعنوان گياهي ارزشمند از نظر دارويي داراي ويژگيهاي است كه جايگاه آنرا در الگوي كشت مناطق خاصي از كشورمان تثبيت نموده است. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از:
  1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زيرة سبز (100 تا 120 روز) باعث مي شود پس از برداشت محصول زمين را زير كشت محصولاتي نظير ذرت علوفه اي، سويا، هويج، ارزن، كنجد و برد و يا اقدامات اصلاحي روي خاك انجام داد.
  2) زيرة سبز نياز آبي كمي دارد. علاوه بر آن، قسمت عمدة آب مورد نياز خود را از نزولات جوي تأمين مي كند.
  3) فصل كاري زيرة سبز در مناطق كشت با فصل كاري محصولات ديگر تلاقي نداشته و تعادلي در توزيع زماني كار زارعين و ماشين آلات كشاورزي ايجاد مي كند.
  4) زيرة سبز در مقايسه با ساير محصولات زراعي از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است، خصوصاً در مناطقي كه آب عامل محدود كننده است.
  5) از آنجا كه زيرة سبز گياهي صادراتي است، قيمت آن كمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمينان خاطر كشاورز از فروش محصول خود به قيمت مناسب مي شود. (م 9)
  حال با توجه به اين ويژگيها در اين پايان نامه به تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد اين گياه ارزشمند پرداخته ايم.

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  25 نمایش
  8,000 تومان
  مزایای شما از این خرید:
  پشتیبانی رایگان
  آپدیت منظم محصولات
  دانلود رایگان توسط اشتراک
  اضافه شدن ۵% از قیمت محصول به کیف پولتان به عنوان هدیه
  تحقیق درباره زیره سبز
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  شامل: 60 صفحه
  تعداد پارت: 1
  فرمت: DOC
  به روز شده در:

  سایر محصولات admin Other Products