شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک
  تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک

  تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  27 نمایش
  7,000 تومان

  فهرست مطالب

  فصل اول: محيط هاي خشك

  مفهوم خشكي

  علل خشكي

  اقليم مناطق خشك

  بارندگي

  درجه حرارت

  رطوبت جوي

  باد

  خاكهاي مناطق خشك و اهميت خواص خاك

  پوشش گياهي مناطق خشك

  طبقه بندي پوشش گياهي

  فصل دوم: جنگل كاري به منظور خاص

  جنگل كاري به منظور احياء زمين هاي كوهستاني

  جنگل كاري بر شن هاي روان

  جنگل كاري به منظور باد شكن

  جنگل كاري به منظور مبارزه با آلودگي هوا

  نقش جنگل كاري در كاهش گرما

  اثرات جنگل كاري در شهرها

  فصل سوم: تكنيك هاي ايجاد و مديريت نهاستان هاي جنگلي

  شناسايي مقدماتي محل

  انتخاب محل كشت

  انتخاب گزمه ها

  آماده سازي محل كشت

  زمان كاشت

  فصل 4: نهاستان هاي جنگلي ويژه

  بارشكن ها و كمربندهاي حفاظتي

  طراحي بار شكن ها و كمربندهاي حفاظتي

  انتخاب گونه هاي درخت و درختچه

  فنون كاشت

  فعاليتهاي مديريتي

  تثبيت تپه هاي ماسه اي

  تثبيت تپه هاي ساحلي

  تثبيت تپه هاي درون خشكي

  فنون كاشت

  فصل 5: جنگل كاري در نقاط خشك و نيمه خشك جهان

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك ايتاليا

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك شمال آفريقا

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك مصر

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك عراق

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك اردن

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك كويت

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك خاور نزديك

  جنگل كاري در مناطق خشك و نيمه خشك هندوستان و پاكستان

  مقدمه

  نيمي از كشورهاي جهان به طور كلي يا جزئي در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارند. اين مناطق، با حاشيه هاي نيمه مرطوب يا به اصطلاح ديمزارهاي خود، مجموعا حدود چهل و پنج ميليون كيلومتر مربع يا يك سوم مجموع زمينهاي دنيا را در بر مي گيرند. آسيبهاي بوم شناختي در اين مناطق چنان افزايش يافته كه زنگهاي خطر را به صدا در آورده و زندگي هشتصد و پنجاه ميليون نفر ساكنان اين مناطق را تهديد مي كند.

  مداخله بشر از طريق عمليات كنترل يا به كارگيري سيستمهاي مناسب استفاده از اراضي، مي تواند اين روند را متوقف كند و در نهايت، فرايند تخريب را دگرگون سازد. مفهوم، تدوين و اعمال اين گونه مداخلات مي بايست مبتني بر دانش صحيح و درك درست از عوامل انساني بوم شناختي و اقتصادي درگير در هر وضعيت خاص باشد. همچنين، كاركنان ميداني بايد به موازات پيشرفتهاي تكنولوژيك رشد كنند.

  فصل 1

  محيطهاي خشك

  1- مفهوم خشكي

  محيطهاي خشك از نظر شكل زمين، خاك، گونه هاي گياهي و جانوري، بيلان آبي و فعاليتهاي انساني، فوق العاده متنوع اند. به همين علت، نمي توان هيچ گونه تعريف عملي از محيطهاي خشك به دست داد. اما به هر حال، يك عنصر مشترك در تمامي مناطق خشك، خشك بودن آن است.

  خشكي معمولا به عنوان تابعي از بارندگي و درجه حرارت تعريف مي شود. از جمله شاخصهاي مفيد براي بيان خشكي، شاخص خشكي اقليمي است:

  كه در آن P نشانگر بارندگي و ETP نشانگر ميزان تبخير و تعرق بالقوه است كه توسط روش«پنمن» با در نظر گرفتن رطوبت هوا، ميزان تشعشع خورشيد و ميزان باد محاسبه مي شود.

  به وسيله اين شاخص، مي توان مناطق خشك را به سه دسته تقسيم كرد: فوق العاده خشك، خشك، نيمه خشك. از مجموع اراضي سراسر دنيا، زمينهاي فوق العاده خشك 2/4 درصد، زمينهاي خشك 6/14 درصد و اراضي نيمه خشك 2/12 درصد را در برگرفته اند. بنابراين، در حدود يك سوم مساحت زمينهاي دنيا، جزو اراضي خشك محسوب مي شود.

  مناطق فوق العاده خشك(شاخص خشكي 03/0) عبارت است از مناطقي كه در آنها پوشش گياهي وجود ندارد، باستثناء معدودي درخچه به صورت پراكنده، و غالبا زندگي شباني عشايري در اين گونه مناطق يافت مي شود. ميزان بارش سالانه در اين مناطق كم است و به ندرت از صد ميلي متر تجاوز مي كند. باران كمياب و نامنظم است، به طوري كه گاه در دوره هاي طولاني در چندين سال در حد صفر است.

  مناطق خشك(شاخص خشكي 03/0 تا 2/0) كه از ويژگيهاي آن، زندگي شباني است، و كشاورزي تنها با استفاده از آبياري صورت مي گيرد. در اكثر مناطق، پوشش گياهي طبيعي بصورت پراكنده، شامل گراسهاي يك و يا چند ساله و ديگر گونه هاي علفي و بوته ها و درختچه ها وجود دارد. تنوع بارندگي در اين مناطق زياد است، به طوري كه ميزان آن ساليانه، بين 100 تا 300 ميلي متر مي باشد.

  مناطق نيمه خشك(شاخص خشكي 2/0 تا 5/0) در اين مناطق، ميزان بارندگي مي تواند آب مورد لزوم براي كشاورزي با سطح توليد كمابيش ثابت را تامين كند. توليد دامپروري مبتني بر يكجا نشيني نيز در اين مناطق صورت مي گيرد. پوشش گياهي بومي اين مناطق، معمولا شامل گونه هايي نظير گراسها و شبه گراسها و فوربها و نيز گياهان نيمه بوته اي، درختچه و درخت است. ميزان بارش سالانه در اين مناطق، در

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  27 نمایش
  7,000 تومان
  مزایای شما از این خرید:
  پشتیبانی رایگان
  آپدیت منظم محصولات
  دانلود رایگان توسط اشتراک
  اضافه شدن ۵% از قیمت محصول به کیف پولتان به عنوان هدیه
  تحقیق درباره جنگلداري در مناطق خشک
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای