شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

  تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه
  تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه

  تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه

  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  27 نمایش
  8,000 تومان

  مطالعه شيميايي مواد الي در سلولها تاريخچه طولاني دارد. در عين حال نيمه قرن نوزدهم اين دانش در مراحل مقدماتي بود ولي  سپس رشد سريعي را آغاز نمود. در اين فصل اين مولكولهاي بزرگ كه سبب حفظ حيات نبات مي شود به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد و در درس بيوشيمي و فيزيولوژي گياهي بيشتر مورد بحث خواهند بود.

  مولكولهاي بزرگ آلي در گياه دو دسته اند يكدسته پلي مرها بوده كه از تعداد نسبتا زيادي منومريا مولكولهاي كوچك ساخته شده است. دسته ديگر كه از بلوكهاي كوچكتر بوجود آمده اند ولي ارتباط منومرويلي مربين آنها نيست.

  مكانيزم حركت مواد آلي

  1_ نظريه ديفوزيون يا انتشار: مواد آلي در داخل سلولهاي آبكشي در راستاي جريان سيتوپلاسمي مواد مختلف را جابجا مي كند. در جدار سيتوپلاسمي صفحه غربالي بعلت توقف و تراكم مواد صفحه سيناپس بر آمده و متورم مي شود و تعادل مواد را در دو طرف سيناپس بهم مي زند و موجب انتشار يا تراوش از يك طرف بطرف ديگر صفحه غربالي مي شود اين تئوري فقط حركت يك طرفه موارد را توجه مي كند در حاليكه مواد در لوله هاي آبكشي در دو جهت بالا به پائين به بالا حركت مي كند

  2_ تئوري مانش: مانش مدلي را پيشنهاد كرد و اظهار نمود كه  گياهان نيز داراي سيستم  مشابه مدل او مي باشند. در اين مدل سلولهاي برگ با عمل فتوسنتز توليد مولكولهاي شكر كرده كه بدينوسيله پتانسيل آب در سلولهاي برگ پائين ميرود (اسمومترا). سلولهاي ريشه، ميوه هاي در حال رشد و يا جوانه هاي جوان (اسمومتر 2) بوده كه بوسيله سلولهاي آوند آبكشي بهم متصل مي باشند و اب موجود در آوندهاي چوبي اين اسمومترها را در بر مي گيرد و به اين ترتيب در جهت شيب غلظت مواد حركت مي كند. بر اساس اين نظريه حركت مواد بطور دست جمعي (Mass flow) حركت مي كند.

  بر اين نظريه نيز اشكالاتي وارد شده است و شايد بتوان گفت هنوز مكانيزم قابل يقيني در توجيه به مواد آلي ارائه نشده است.

  پروتئين

  پروتئين ها ماكرومولكولهاي بزرگي بوده كه وزن مولكولي آنها از چند هزار تا چند ميليون مي باشد. يك مولكولي كه وزن مولكوليش 5000 مي باشد حاوي 50 اسيد آمينه است و پروتئيني كه وزن مولكوليش 000/100 مي باشد حاوي 1000 اسيد آمينه بوده كه هر يك بعنوان يك پلي مراست.

  ساختمان پروتئين : از اتصال مولكولهاي اسيد آمينه با پيوند پيتدي بوجود آمده است با اتصال يك عامل كربوكسيل از يك اسيد آمينه با عامل آميد اسيد آمينه ديگر پيوند پيتيدي ايجاد مي شود.

  طرز قرار گرفتن مارپيچ هاي پروتئين را نسبت به يكديگر ساختمان فضايي آن مي نامند. ساختمان فضائي پروتئين از نقطه نظر خواص بيولوژيكي آنزيمها و محل فعاليت آنها اهميت دارد. اگر پروتئين در برابر حرارتهاي زياد و يا تغيير PH و يا تا باندن نور ماوراء بنفش قرار گيرد سبب تخريب پروتئين شده و خواص خود را از دست مي دهد.

  اختلاف اسيدهاي آمينه در ساختمان گروه R آنها مي باشد و به دو دسته كلي ليپوفيليك (محلول در چربي) و هيدروفيليك محلول در آب تقسيم مي شوند. اولين امينو اسيدي كه از گياه استخراج شد آسپاراژين از شيره گياه آسپاراگوس بود. اسيد آمينه هاي مهم كه در گياه نيز شناسايي شده اند عبارتند از : سرين، تيرئونين، سيستين، متبونين، فنيل الائين، تيروزين پرولين، هيدروكسي پرولين، آرژنين، ليسبپدن، آسپاراژين، اسيد گلوتاميك گليسين، آلانين، والين ، لئوسين، اينولئوسين.

  كودهاي آلي

  كودهاي آلي به طور عمده از بقاياء و فضولات حيات گياهي و جانوري منشأ مي گيرند اين مواد غني از آب و تركيبات كربن دار هستند ولي معمولا از نظر مواد غذايي گياهي نسبتا فقير مي باشند. يكي از مهمترين كودهاي آلي، كود اصطبلي است. اين كود حاوي كاه و كلش در حال كلش در حال تجزيه و فضولات حيوانات است. در سال هاي اخير استفاده از آن كاهش يافته  زيرا در دامپرروي نوين كمتر از كاه و كلش كه اساس كود اصطبلي است به عنوان بستر حيوان استفاده مي شود. بدين ترتيب توليد دو غاب فضولات در دامپروري

  روشهای پشتیبانی

  جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
  27 نمایش
  8,000 تومان
  مزایای شما از این خرید:
  پشتیبانی رایگان
  آپدیت منظم محصولات
  دانلود رایگان توسط اشتراک
  اضافه شدن ۵% از قیمت محصول به کیف پولتان به عنوان هدیه
  تحقیق درباره تركيبات آلي در گياه
  امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
  شامل: 43 صفحه
  تعداد پارت: 1
  فرمت: DOC
  به روز شده در: